Ljubljana Tango Gathering - Nov 2017

This picture was taken by Tango Paparazzo on 2017-11-11 in Slovenia.

2017 www.tangopaparazzo.com - www.facebook.com/tangopaparazzo/

Ljubljana Tango Gathering - Nov 2017

Technical details

💬 2017 💬 Slovenia 💬 2017 🏷 2017 🏷 ljubljana 🏷 slovenia 🏷 tangofestival